តោះមើលពួកអាខ្មេវ សែលហ្វីតិចមើល រូបភាពច្រើនសន្លឹកអាខ្មេវជាមួយ ពួកម៉ាក

170

រូបភាពជាច្រើនសន្លឹករបស់អាខ្មេវជាមួយមិត្តភក្តរបស់វានៅសួន ដើរលេង បើយើងមើលមួយភ្លែតទៅហាក់បីដូចជាអាខ្មេវអស់នេះចេះកាន់ដងសែលហ្វីអញ្ជឹង។ អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយថាហេតុអ្វីពួកវាអាចកាន់ដងសែលហ្វីបានដោយខ្លួនឯង ក្រុមពួកអាខ្មេវ និងក្រុមពួកអាគីនេះវាឆ្លាតៗណាស់ឥលូវដោយពួកវារៀនពីមនុស្សជាអ្នកបង្ហាត់វា។ មើលទៅពួកវាមានភាពសប្បាយរីករាយណាស់ជាមួយ ពួកម៉ាកវា អាខ្មេវនិងអាគីគី មើលទៅដូចបានម្ចាស់វាអោយចេញមកធ្វើការជួបជុំគ្នាចឹង ពួកនេះខូចៗណាស់អោយតែបានចេញមកក្រៅហើយមិនចង់ទៅផ្ទះវិញទេ។

ជាធម្មតា គីគី និងខ្មេវ មិនដែលត្រូវគ្នាទេតែលើកនេះមើលទៅដូចជាត្រូវគ្នាណាស់។

នៅក្នុងអត្ថបទនិពន្ធនេះក្រុមគេហទំព័រយើងសូមអភ័យទោសប្រសិនបើមានកំហុសឆ្គងអ្វីមួយ។ ពួកយើងធ្វើការសម្រួលដើម្បីទុកជាការកំសាន្តតែប៉ុណ្ណោះ។

#រូបភាពទី១

 

 

 

 

#រូបភាពទី២

 

 

 

 

 

 

#រូបភាពទី៣